• سه پایه مانفرتو MK055XPRO3-3W

  سه پایه مانفرتو MK055XPRO3-3W


  سه پایه آلومینیومی
  حداقل ارتفاع:9 سانتی متر
  حداکثر ارتفاع:183 سانتی متر
  تحمل وزن:8 کیلوگرم

  1,150,000 تومان
 • سه پایه مانفرتو MK190XPRO4-3W

  سه پایه مانفرتو MK190XPRO4-3W


  سه پایه آلومینیومی
  حداقل ارتفاع:8 سانتی متر در حالت جمع شده 62 سانتی متر
  حداگثر ارتفاع:173 سانتی متر
  تحمل وزن: 6 کیلوگرم
  970,000 تومان
 • سه پایه مانفرتو MKBFRA4-BH

  سه پایه مانفرتو MKBFRA4-BH


  سه پایه آلومینیومی
  حداقل ارتفاع:55 سانتی متر
  حداکثر ارتفاع:144 سانتی متر
  تحمل وزن:4 کیلوگرم
  665,000 تومان
 • سه پایه مانفرتو MT190XPRO3

  سه پایه مانفرتو MT190XPRO3


  سه پایه آلومینیومی
  حداقل ارتفاع:59 سانتی متر
  حداکثر ارتفاع:160 سانتی متر
  تحمل وزن:7 کیلوگرم

  615,000 تومان
 • سه پایه مانفرتو MKCOMPACTADV

  سه پایه مانفرتو MKCOMPACTADV


  سه پایه آلومینیومی
  حداقل ارتفاع :45 سانتی متر
  حداکثر ارتفاع :165 سانتی متر
  تحمل وزن : 3 کیلوگرم
  350,000 تومان

دیگر محصولات کمرا شاپ